ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ELINAL AEBE
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 085103802000
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΓΙΩ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

Ικαρίας 9, 12132, Περιστέρι.

2105765690