ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ELNAL AEBE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΓΙΩ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

Σμπαρούνη Τρικόρφου 15 Αθήνα
Κολωνός ΑΤΤΙΚΗΣ 10443

2105765690