ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ELNAL AEBE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΓΙΩ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

Ικαρίας 9, 12132, Περιστέρι.
ΑΤΤΙΚΗ 10443

2105765690